Металурзите от ОЦК отново блокират пътища

Поради неяснота за резултатите от преговорите между банките кредитори и собственика, водени с посредничеството на представители на МИЕТ, за бъдещето на „ОЦК” АД, гр. Кърджали и съдбата на близо 500 металурзи, утре, 21.06.2012 г. /вторник/ от 9.00 ч. работниците и служителите ще проведат протестна акция на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Булаир“ – възлово кръстовище, блокиращо пътя за Хасково. Протестът  ще се проведе и на 22.06.2012 г. на същото място.

От 22.06.2012 г. /петък/, работниците и служителите, работещи в цеховете с непрекъсваем производствен процес /цинково производство, пържилен цех, подстанция/ ще преустановят изпълнението на трудовите си задължения, което е предпоставка за екологична катастрофа.От 01.02.2012 г. до настоящия момент металурзите не са получавали аванс и заплата за 4 месеца, поради което на 25.06.2012 г. /понеделник/  работниците и служителите от „ОЦК” АД гр. Кърджали  ще внесат молби до работодателя да издаде извлечения от ведомостите за заплати, от които да е видно какъв е размерът на дължимите им и неизплатени до момента брутни трудови възнаграждения. Съгласно чл. 128 и 128а от КТ, работодателят е длъжен в 14- дневен срок да издаде документи за поисканата информация.
След получаването на информация за дължимите и неизплатени до момента брутни трудови възнаграждения и обезщетения, работниците със съдействието на юристи от КНСБ, ще поискат от съда издаване на Заповед за изпълнение на основание чл. 410 от ГПК.