Част от металурзите от ОЦК да започват работа в КЦМ – Пловдив и в Горубсо – Мадан

Днес президентът на КНСБ Пламен Димитров изпрати писма до собствениците на „КЦМ 2000” АД – Пловдив инж. Никола Добрев и на „Горубсо – Мадан” АД Николай Вълканов, в които прилага списъци на металурзите от „ОЦК” АД – Кърджали, които желаят да работят в двете предприятия. Писмата бяха изпратени във връзка с поетите съвместни ангажименти с премиера Бойко Борисов за разрешаване на острия социален конфликт в металургичното предприятие в Кърджали.

С писмата лидерът на КНСБ напомня, че има поети ангажименти от двамата собственици за осигуряване на транспорт от Кърджали на 74-ма металурзи до работните им места в „КЦМ 2000” АД – Пловдив и на 10-ма до работните им места в „Горубсо – Мадан” АД.