И останалите металурзи ще напуснат ОЦК в понеделник

Днес, 21.06.2012 г. /четвъртък/,  от 9.00 до 10.00 ч. Кърджали работниците и служителите от „ОЦК“ АД  проведоха протестна акция на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Булаир“, като по този начин пътят между Кърджали и Хасково беше блокиран за 1 час.

Протестната акция на металурзите от „ОЦК” АД е поради неяснота за резултатите от преговорите между банки кредитори и собственик и неизплащането на работни заплати за последните 4 месеца. Междувременно банките кредитори на комбината от началото на седмицата започнаха опис на заложеното имущество на „ОЦК“ с цел удовлетворяване на вземанията им. Протест  на металурзите от „ОЦК“ ще се проведе и утре, 22.06.2012 г., от 9.00 до 10.00 ч. на същото кръстовище в града. От 25.06.2012 г. /понеделник/ работниците и служителите в комбината ще се възползват от предоставената им възможност от КТ да прекратяват трудовите си договори с „ОЦК“ без предизвестие, поради неизплащането на трудовите им възнаграждения, с което ще се създаде предпоставка за екологична катастрофа.