Социално напрежение във ВМЗ – Сопот

Днес, 22.06.2012 г., в Централата на КНСБ бе получен факс, в който Независим синдикат – КНСБ при ВМЗ ЕАД – Сопот алармира министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Съвета на директорите на ВМЗ ЕАД Христо Ивановски за ситуацията дружеството, което е изцяло собственост на държавата:

Ръководството на Независим синдикат – КНСБ при „ВМЗ” Сопот настоява за незабавна реакция от Ваша страна, с цел решаване на сериозни проблеми, водещи до социално напрежение във „ВМЗ” и региона.
За пореден път ръководството на дружеството е пред невъзможност за изплащане на трудовите възнаграждения на работниците и служителите, причините за което са Ви добре известни. На проведената среща вчера с изпълнителния директор стана ясно, че единствената реална възможност за някакво плащане в този момент е отпускането на кредит, за който от две седмици се чака Вашето одобрение. Оказва се, че съдбата ма 3200 души, работещи в дружеството, без никакви доходи от 22 май т.г. до днес, както и на техните семейства, е във вашите ръце.

Заявяваме, че ако до няколко дни не бъде извършено плащане към персонала, ще предприемем синдикални и граждански действия.

Иванка Иванова
Председател на Независим синдикат – КНСБ при „ВМЗ” ЕАД – Сопот