Стартира ефективна стачка в ЗСК ,, Генерал Ганецки ” – АД- Плевен

Днес, 29 Юни 2012г., стартира ефективна безсрочна стачка  в ЗСК ,, Генерал Ганецки ’’- АД в гр.Плевен. В нея се включиха всички работници от синдикалната организация при ФНСС към КНСБ, които бяха на работа в този ден и бяха подкрепени в справедливите им искания за изплащане на неизплатените им с месеци трудови възнаграждения от целия състав на Регионалния съвет на КНСБ- Плевен.

До подписване на стачно споразумение не се стигна, като по време на преговорите бяха отправени заплахи за провеждане на локаут в понеделник  при продължаване на стачните действия от страна на заместник- директора на фирмата Ивайло Новоселски. Продължават заплахите за уволняване на работниците-синдикални членове, като спрямо Председателят на Синдикалната организация Благовест Георгиев и предишната председателка Мария Димитрова вече беше извършено неправомерно прекратяване на трудовите им  правоотношения. Предприятието представлява Завод за строителство на стоманобетонови елементи и конструкции за строителството.