Обръщение на ръководството на КНСБ до Обединения стачен комитет на КНСБ и КТ „Подкрепа” във ВМЗ – Сопот

 


ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЕДИНЕНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ
НА СТРУКТУРИТЕ НА
КНСБ И КТ „ПОДКРЕПА”
ВЪВ „ВМЗ” ЕАД – ГР. СОПОТ

РАБОТНИЦИТЕ
И СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ВЪВ „ВМЗ” ЕАД – ГР. СОПОТ

ОБРЪЩЕНИЕ
на ръководството на КНСБ

УВАЖАЕМИ БРАТЯ И СЕСТРИ СИНДИКАЛИСТИ,
УВАЖАЕМИ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ В ДРУЖЕСТВОТО,


Поредицата от протестни и стачни действия през последните месеци и настоящата ефективна стачка, в която участват над 2500 оръжейници, доведоха до частично изплащане на дължимите работни заплати в дружеството. След като днес бе изплатен един аванс, тази вечер към 19.00 ч. бе направено предложение от мениджърския екип на дружеството за изплащане на нова част от дължимите работни заплати.

Ръководството на КНСБ се обръща към членовете на Обединения стачен комитет и мениджърския екип на дружеството с искане да запознаят тази вечер работещите втора смяна оръжейници и утре – 18.12.2012 г. (вторник), работещите първа и дневна смяна с направеното от мениджмънта предложение.

На база дадения мандат от стачкуващите оръжейници, Обединеният стачен комитет да вземе отговорно решение за защита интересите на работещите при отчитане на ситуацията в предстоящата приватизация на дружеството. Вярваме, че всеки един от вас ще оцени реално обстоятелствата и ще поеме своята част от отговорността за запазване на работните места в едно добре работещо предприятие.

Със синдикален поздрав,
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

17.12.2012 г., 19.10 ч.
София