Протест пред гръцкото посолство в подкрепа на българския пилот Янко Стоименов

{gallery count=1  height=250 width=550 counter=0 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}pics/new0287{/gallery}

На 09 Януари 2013 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. пред гръцкото посолство на ул. Сан Стефано 33 в София се състоя протестна демонстрация в подкрепа на българския гражданин и висококвалифициран специалист в областта на авиацията – капитан Янко Стоименов, осъден несправедливо на 123 години затвор за авиокатастрофа, за която той няма вина.

С тази демонстрация Съюз на транспортните синдикати в България - СТСБ категорично изрази своето несъгласие с криминализирането на авиационните произшествия и начинът, по който тази практика се налага, както в случая с полет 522 от 2005 година на кипърската Helios Airways, когато Главен пилот на компанията е българинът Янко Стоименов.

След произшествието - катастрофа срещу капитан Стоименов е образуван наказателен процес в Кипър през 2009 г. През април 2010 в Гърция започва паралелен процес със същите обвинения. На първа и втора инстанция в Кипър е произнесена оправдателна присъда в полза на българския гражданин. Гръцкият съд не взима под внимание оправдателната присъда на Кипър, проведеният в Атина процес приключва в рамките на 3 месеца, а присъдата е 123 години затвор, 10 от които ефективно.   
СТСБ е на мнение, че разследването на случая с полет 522 трябва да се възобнови и да се извърши от експерти в сферата на авиацията, а не от съдии, което ще бъде в полза не само в потвърждаването на  невиността на българския гражданин Янко Стоименов, но и в полза на световната авиационна безопасност.  
СТСБ не може и няма да остане безразличен към съдбата на един български пилот доказал се професионалист – Янко Стоименов е име познато в авиационните среди не само в България. Тази демонстрация ще бъде началото на една масова кампания в негова защита.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съюз на транспортните синдикати в България с председател Екатерина Йорданова, която бе прочетена от нея на протеста пред гръцкото посолство, на 9 Януари 2013 г.
СТСБ представлява над 12 хиляди работника от всички сектори на транспорта – пътен, железопътен, воден и въздушен, член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), обединяваща 35 национални синдиката и синдикални организации с над 280 хил. члена;  на Международната транспортна федерация (МТФ), обединяваща 708 федерации с над 4,5 млн. транспортни работника от 154 страни и на Европейската транспортна федерация ЕТФ,   обединяваща 2,5 млн. транспотни  работника от 231 синдиката в 41 европейки държави

С респект към жертвите, съпричастност към болката и страданието на семействата и близките на загиналите, с уважение към гръцката правораздавателна система и с цел предотвратяване на подобни инциденти за в бъдеще СТСБ заявява следната позиция :


Съюзът на транспортните синдикати в България се обявява в подкрепа на българския гражданин и високо квалифициран специалист в областта на гражданската авиацията – Янко Стоименов.

Оценяваме съдебния процес в Гърция, като процес на незачитане на основни човешки права, правни принципи и международни спогодби, което е  недопустимо за една европейска правова държава.

СТСБ подкрепя сезирането на Европейския съд и Европейската комисия за защита правата на човека, на основание на  член 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, озаглавен “Право на справедлив процес”,  по силата на който  “всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се смята за невинно до доказване на вината му, в съответствие със закона”.

Считаме решението на гръцкия съд да признае за виновен Янко Стоименов, който към момента на инцидента изпълнява длъжността “Главен пилот”, в рамките на кипърската авиокомпания Helius Airways, поради проявената от него престъпна небрежност (според гръцкия съд), състояща се в допускането на “некомпетентни летци” да управляват самолета, за неаргументирано. Не става ясно на базата на какви критерии гръцкият съдебен орган определя като “некомпетентни”, бреветирани в съответствие със закона пилоти.

Направените процедурни нарушения в хода на делото, като разпитване на свидетели в отсъствие на защитата и представляващите я адвокати, провеждане на заседанията без веществени доказателства, в полза на защитата; разпитване на важни свидетели на обвинението, в отсъствието на защитата; представяне на непреведени материали по делото и провеждането на заседанията на гръцки език,  без едновременно с това да бъде предоставен адекватен превод,  са в рязко несъответствие с текста на член 6, параграф 3 от същата Конвенция.

СТСБ подкрепя искането, отправено към Гръцкия комитет за разследване на авиационни произшествия, съгласно Анекс 13 на ИКАО, за ново отваряне на разследването на катастрофата,  с цел да бъде взето под внимание мнението на независимите експерти от Канадското бюро за разследване AIR.  

СТСБ се обявява против използването на докладите за разследване на авиационни произшествия  като инструмент за криминално преследване.

СТСБ настоява за  спазване на европейските и световни регулации в областта на авиацията.