КНСБ и КТ „Подкрепа“ искат спешна среща с Делян Добрев за най-безболезнено излизане от кризисната ситуация с „ВМЗ“ ЕАД – Сопот

Във връзка с провалената сделка за приватизацията на „ВМЗ“ ЕАД – град Сопот, синдикалните ръководства във фирмата и централите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ настояват за публичност на параметрите в офертата на единствения кандидат-купувач „Емко“ ЕООД. Синдикалните структури разполагат с информация, че цената, предложена от „Емко“ ЕООД, е 1 лв.

Разписаните ангажименти в Раздел ІІ на колективния трудов договор (КТД) – трудова заетост, квалификация и преквалификация, не са основна пречка за сделката, защото синдикална закрила, съгласно чл. 15 от КТД, имат членовете на синдикалните ръководства в дружеството, а разписаните ангажименти на работодатели и синдикати при обстоятелства, които налагат масови уволнения, са съгласно Кодекса на труда.

По повод създалата се ситуация след прекратяване на приватизационната сделка и с оглед на различните варианти за бъдещето на „ВМЗ“ ЕАД, ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и синдикалните ръководства в дружеството настояват за спешна среща при министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, заедно с всички заинтересовани страни, с цел намиране на алтернативни решения за бързо и най-безболезнено излизане от кризисната ситуация, в която са изпаднали Вазовските машиностроителни заводи.