Днес в МИЕТ – среща за „ВМЗ“ ЕАД – Сопот

Във връзка с отправеното искане за спешна среща на синдикалните ръководства във „ВМЗ“ ЕАД – град Сопот, и централите на КНСБ и КТ „Подкрепа“, днес, 15 януари 2013 г., в 16.00 ч. ще се проведе среща в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за намиране на алтернативни решения за бързо и най-безболезнено излизане от кризисната ситуация, в която са изпаднали Вазовските машиностроителни заводи.