Досега във „ВМЗ” ЕАД се предлагат само съкращения

На 15.01.2013 г. в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) бе проведена среща, в която държава, синдикати и ръководството на „ВМЗ” ЕАД трябваше да решат какви мерки да бъдат предприети с цел оздравяване на дружеството в Сопот. На срещата бе договорено, че до 13.00 ч. на 16.01.2013 г. мениджърският екип в дружеството ще предостави икономически анализ и вариант на Оздравителна програма за „ВМЗ” ЕАД на структурите на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

В срещата участваха министър Делян Добрев и екип от МИЕТ, министър Тотю Младенов и екип от Министерство на труда и социалната политика, председателят на Съвета на директорите на завода Христо Ивановски, изпълнителният директор на „ВМЗ” ЕАД Иван Стоенчев, както и представители на синдикалните структури завода и централите на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

На 16.01.2013 г. в 20.00 ч. на представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа” от ръководството на „ВМЗ” ЕАД бе дъдена информация в писмен вид за фактическото състояниете на дружеството и бе връчена Покана, чрез която изпълнителният директор на „ВМЗ” ЕАД се опитва да стартира процедура по масови уволнения, а не вариант на Оздравителна програма, по която да се водят преговори, както бе договорено на срещата в МИЕТ.

Съгласно връчената на 16.01.2013 г. на двата синдиката в дружеството Покана от Иван Стоенчев, информация по Оздравителната програма ще бъде предоставена на синдикатите на 21.01.2013 г. (понеделник) до 16.55 ч., а преговорите ще започнат на 24.01.2013 г. от 8.30 ч. в дружеството.

След като разгледа предложения график от мениджърския екип на дружеството и предоставените до настоящия момент материали, касаещи само икономии от съкращения на персонал – и при липсата на ясна и точна информация за икономическото и финансово състояние на дружеството, обема на работа, която ще се изпълнява през първото полугодие на 2013 г. и икономиите, които ще се реализират от основната дейност – синдикалната структура на КНСБ във „ВМЗ” ЕАД счита, че:

не е изпълнен поетият пред двамата министри Делян Добрев и Тотю Младенов ангажимент от мениджърския екип да предостави необходимата финансова и икономическа информация, на базата на която да се изготви Оздравителна програма за дружеството, която да гарантира нормален производствен процес, трайни работни места и изплащане на трудовите възнаграждения.

с оглед на посочените факти към настоящия момент не са изпълнени разпоредбите на чл. 130а от Кодекса на труда и процедурата по информиране и консултиране в случаи на масово уволнение в дружеството не е стартирала – процедура, регламентирана от Кодекса на труда, на базата на която да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.

днес, на 18-тия ден от ефективните стачни действия, или най-късно в понеделник (21.01.2013 г.) работниците очакват изплащане на заплатата за м.октомври и аванса за м. ноември, обещани от мениджърския екип, на срещата в МИЕТ.