И днес оръжейниците не получиха работни заплати

Двадесети ден продължават ефективните стачни действия на оръжейниците от „ВМЗ“ ЕАД – Сопот.

Независимо от поетия ангажимент пред министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на 16 януари 2013 г., изпълнителният директор Иван Стоенчев излъга, че в петък или в понеделник (21.01.2013 г.) ще бъдат изплатени заплатата за месец октомври и авансът за месец ноември.

До 12.00 ч. днес няма извършени плащания по дължимите вече приблизително 2,5 млн. лв. за работни заплати на оръжейниците от „ВМЗ” ЕАД.

На синдикатите не бе предоставена Оздравителна програма, а Покана за преговори за предстоящи уволнения в предприятието и допълнителна информация за оптимизиране на дейността във „ВМЗ” ЕАД.

Експертите на централата и на синдикалната организация на КНСБ във „ВМЗ” ЕАД правят анализ на подадената информация, която не е съобразена с писменото искане на синдикатите, отправено до изпълнителния директор Иван Стоенчев, до 17.00 ч. вчера „да бъде предоставена информация за Оздравителна програма, а не само за съкращения”. В информацията на изпълнителния директор е направено предложение да бъдат съкратени 900 работници и служители от оръжейницата.

На свое заседание вчера Изпълнителният комитет на КНСБ призова синдикалните си структури за морална подкрепа и синдикална солидарност към Вазовските машиностроители, които не желаят социални помощи и подаяния, а заработните си трудови възнаграждения.