И днес във „ВМЗ” ЕАД – Сопот се предлагат само съкращения, а не оздравителна програма

Във връзка с непълната информация, предоставена от мениджмънта на „ВМЗ” ЕАД – Сопот, за оптимизация на дейността на предприятието и след проведените преговори от 8.30 ч. днес, 24.01.2012 г., на които бяха предложени единствено съкращения на 900 оръжейници от завода, представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа” в дружеството и експертите от централите на двата синдиката поискаха писмено да им бъде предоставена допълнителна информация.

Искания на представителите на КНСБ и КТ „Подкрепа” във „ВМЗ” ЕАД – Сопот, за допълнителна информация от мениджърския екип на дружеството