Общественият съвет трябва да работи с достатъчно представителни участници

Президентът на КНСБ Пламен Димитров напусна консултациите при Президента Росен Плевнелиев, на които днес, 1 март 2013 г., трябваше да бъде създаден Обществен съвет към служебното правителство.

Причината за това действие е, че според КНСБ това не е форматът, на който могат да се набележат, уточнят и договорят мерки за спешното решаване на тежката ситуация в страната. Позицията на КНСБ е, че освен директно излъчените представители на протестиращите в цялата страна граждани, немалка част от поканените нямат достатъчна представителност или представляват само себе си.

Преди да напусне днешните консултации, Пламен Димитров връчи на Президента Росен Плевнелиев пакет от спешни мерки на КНСБ за намаляване на цените на електроенергията, компенсиране на доходите и неотложи законодателни промени. В тях се предлага:

  • Компенсиране на високите цени на енергоносителите с еднократна добавка на доходите на безработни, пенсионери с ниски доходи и другите социално слаби групи за първите три месеца на тази година;
  • Увеличение на всички пенсии, от 1 април, с не по-малко от 12%, с което да се компенсира натрупаната инфлация;
  • Увеличение на минималната работна заплата на 340 лв., от 1 април т.г.;
  • От 1 април, 12% увеличение на заплатите на работещите в бюджетните системи, където не е компенсирана инфлацията;
  • Договоряне на компенсаторни мерки за подкрепа на доходите на работниците в материалната сфера от работодатели и синдикати, в предприятията.

За финансирането на предлаганите мерки е необходимо увеличение на максималния осигурителен доход на 2500 лв., както и прехвърлянето на средства към социалната сфера от други дейности, финансирани от бюджета.

КНСБ декларира своята готовност за участие в бъдещи консултации при Президента Росен Плевнелиев за създаване на Обществен съвет, само с достатъчно представителни участници, които могат да съдействат за намирането на спешни решения за намаляване на цените на електро и топлоенергията, увеличаване доходите на хората и отваряне на институциите за участие на гражданското общество в консултативните съвети към министерства и ведомства.