Миньорите постигнаха съгласие с ДКЕВР за запазване обема на въгледобива


Над 3500 миньори, енергетици, железничари и други се включиха днес, 05.03.2013 г., в проведения протестен митинг за запазване на работните места в тези сектори. Протестиращите бяха представители на Федерацията на независимите синдикати на миньорите – КНСБ (ФНСМ – КНСБ), Националната федерация на енергетиците – КНСБ, Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ, Синдикатът на железничарите в България – КНСБ и Синдикалната миньорска федерация (СМФ) – КТ „Подкрепа” . Те изсипаха черни торби с въглища пред ДКЕВР и носеха черен кръст с надпис „въгледобив”, символизиращ умиращата индустрия. С възгласи и плакати „България трябва да работи” и „Българинът заслужава повече” протестиращите скандираха исканията си пред прозорците на ДКЕВР.

 

Колоната водеха президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на Националния стачен комитет и вицепрезидент на Конфедерацията Валентин Никифоров, вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков и председателят на ФНСМ Валентин Вълчев, който откри митинга.

„Има решения за евтин ток и работа за всички нас. Има такива решения и този, който не може да ги намери, да си ходи. Хората в България от 23 дни са по улиците. Всички ние, които сме тук днес, участваме в тези протести. Знаем какво искат хората в България – те не вярват на никого от политиците, искат решения за евтин ток и по-високи доходи веднага!”, апелира пред митингуващите президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Един от представителите на протестиращите граждани от столицата Иван Франц заяви: „Всички ние, които оставяме децата си сами вкъщи, за да сме тук с вас, никога не бива да допускаме да ни разделят!”

Намаляването на цените за крайните потребители няма да е за сметка на промяна в микса, утвърден от ДКЕВР за регулирания пазар. Съгласие за това бе постигнато на протестния митинг. Това означава, че няма да има промяна в работата на въгледобивните предприятия и централи, работещи с български въглища. Председателят на ДКЕВР Юлияна Иванова подписа документ с въпросните решения, по които бе постигнато съгласие в присъствието на Валентин Вълчев и Владимир Топалов – председател на СМФ – КТ „Подкрепа”.

Подкрепа на протестиращите заявиха от Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост, Националната федерация на труда „Химия и индустрия”, Синдикална федерация „Металици”, Федерации на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост, Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и общественото обслужване и други, както и от Общински съвет Бобов дол и Регионалния съвет на КНСБ в Перник.

Заместник-председателят на Националния стачен комитет и председател на синдикалната организация на КНСБ в „Рудник 1” в „Мини Марица Изток” Дамян Косев изложи исканията на протестиращите от двата синдиката:

- Максимална прозрачност и контрол при взимането на решения за цените на електроенергията, както и реално участие на работодателски, синдикални и граждански организации;

- Потребителят на електроенергия да заплаща цената, отразяваща разходите за нейното производство, пренос и разпределение. В максимална степен да се ограничи прякото включване в цената на крайния потребител на добавки за „зелена енергия” и за „кафява енергия” /за стимулиране на когенерацията/, като разликата се компенсира по механизми, определени от държавата. Добавката за невъзстановяеми разходи, породена от дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия на високи цени с „Ей и Ес – 3 С Марица Изток 1” и „Контур Глобал Марица Изток 3”, въобще да не фигурира във фактурата на крайния потребител;

- За намаляване на таксата „пренос” за износ на електроенергия от сегашните 17,52 евро на мегаватчас до ниво, гарантиращо конкурентоспособност, като държавата намери механизъм за компенсация на НЕК. За тази цел в размера на таксата поне не трябва да фигурират добавките за „зелена енергия”, „кафява енергия” и „невъзстановяеми разходи”. Намаляването на таксата ще улесни съществено износа на енергията, която не се изкупува задължително от НЕК, ще позволи нормалната дейност на въглищните централи и гарантира изкупуването на въглища от българските мини. Ще се запазят хиляди работни места на миньори, енергетици, както и в ж.п. транспорта, в който 1/3 от товарите са въглища. Намаляването на такса „пренос” ще позволи последващо намаляване на цената чрез изменение на структурата на микса;

- Създаването на държавен национален фонд „Зелена енергия”, чиято основна роля да е намаляване дела на „зелената” добавка в цената за потребителя. Този фонд да изкупува „зелената енергия”, произвеждана в страната. Дейността на фонда да се финансира от приходите от продажбата на квотите въглероден диоксид, а друга част да постъпва от търговията със зелена енергия. С тези приходи фондът ще може да продава зелена енергия на НЕК на намалени цени, което ще допринесе за намаляване на крайната цена на тока;

- Въвеждане на ежегоден регулаторен одит на енергийните дружества от ДКЕВР преди утвърждаване на цените, а също държавата да поеме дълговете по заемите (цесиране на дълга), взети от НЕК ЕАД основно за инвестициите в „АЕЦ Белене” и ВЕЦ „Цанков камък”, ДКЕВР да извършва задължително;

- Представителите на протестиращите миньори настояват членовете на ДКЕВР да се избират от парламента. Те се обявиха за създаване на обществен контролен орган / също избиран от парламента/, който да има право временно да отлага решенията на ДКЕВР в случаи, че има съмнения в обосноваността и целесъобразността на подготвяни от комисията, решения. През отлагателния период да се извършват необходимите анализи и разчети;

- Сред исканията на миньорите е още въвеждането на нови текстове в ЗОП, които да избегнат възможността да се възлагат поръчки без обявяване на тръжни процедури между свързани фирми, както и ДКЕВР да задължи ЕРП да преразгледат и да приведат в съответствие с дадената им лицензия, политиката си по отношение на възлагане на голяма част от дейностите си на външни фирми /т.нар. аутсорсване/.

Протестиращите се срещнаха с министъра в оставка Делян Добрев пред сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на ул. „Триадица”, където той също обеща да не се ограничава обемът на работа на въгледобивните предприятия и централи, както и да се търсят възможности за намаляване на таксата „пренос” за износ на електроенергия до ниво, гарантиращо конкурентоспособност, като по този начин ще се даде възможност на ТЕЦ-овете да изнасят продукцията си на международния пазар.