КНСБ-ФСЗ-НЗОК - Вторник, 6-6-2006

КНСБ и Федерация на синдикатите в здравеопазването /ФСЗ/-КНСБ продължават да настояват за увеличение на възнагражденията в РЗОК.
При наши срещи с работещи в системата се оказа, че има драстични разлики във възнагражденията на ръководните длъжности и техните приближени от една страна, и извършващите пряк контрол, от друга. Тези диспропорции...

КНСБ и Федерация на синдикатите в здравеопазването /ФСЗ/-КНСБ продължават да настояват за увеличение на възнагражденията в РЗОК.
При наши срещи с работещи в системата се оказа, че има драстични разлики във възнагражденията на ръководните длъжности и техните приближени от една страна, и извършващите пряк контрол, от друга. Тези диспропорции са трупани през годините, когато директорите на РЗОК са имали възможност еднолично да определят заплатите на подчинените си.
Припомняме, че представителите на КНСБ в Общото събрание на НЗОК аргументирано не подкрепиха бюджета на НЗОК за 2006 г., включително и в частта му за средствата за работни заплати.
Очакваме до средата на месец юни 2006 г. да ни бъде предоставен анализ на щатните длъжности и възнагражденията на работещите в РЗОК.
Настояваме за преговори с ръководството на НЗОК и Управителния съвет на касата за приемане на единни правила за формиране на работните заплати и допълнително материално стимулиране на служителите в системата на РЗОК и НЗОК.
Настояваме за приемане на ясни критерии за обучение и бонуси за добро изпълнение на задълженията и придобиване на допълнителни знания и умения, свързани с пряката дейност на работещите.
Потвърждаваме становището си, че ако до средата на месец юни 2006 г. не започнат преговори между синдикатите и ръководството на НЗОК, и ако не постигнем договорености, включително и гаранции за по-чувствително увеличение на средствата за заплати в бюджета на Касата за 2007 г., ще пристъпим към организиране на ефективни протестни действия в системата на РЗОК и НЗОК.