Колектива на ПТГ - Сандански стачкува

От днес, 10.04.2013 г., работещите учители и непедагогически персонал в Професионална техническа гимназия /ПТГ/ - гр.Сандански са в ефективни стачни действия, съобщават от Регионалния съвет на КНСБ в града. Протестиращите са 95% от числения състав в гиманазията, като всички са членове на СБУ - КНСБ. Стачните действия  се организират и водят от синдикалната организация /СО/ на СБУ  в ПТГ- Сандански с председател Лидия Атанасова.

Недоволството на протестиращите е породено от авторитарния тип управление на директорката Вера Влахова, от  неизпълнението на браншовия колективен трудов договор /КТД/ и несъгласуването на вътрешните правила за работна заплата със СО към гимназията, както и от липсата на прозрачност при изразходване на средствата от делегирания бюджет. Подкрепа на стачкуващите са заявили родителите и учениците на ПТГ.

Учителският колектив, подкрепен от помощния персонал в Професионална техническа гимназия в Сандански е внесъл подписка от 33-ма души до Министъра на образованието, младежта и науката и до началника на РИО - Благоевград с искане за  отстраняването на Вера Влахова от директорския пост.  Недоволството доведе до проверка от началника на РИО - Благоевград Ивайло Златанов, но до момента решение на конфликта между директор и учители няма.