20-годишните най-онеправдани в заплащането

  • 001

Плаващите годишни допълнителни плащанията на младите хора под 20-годишна възраст са седем пъти по-ниски, отколкото тези на хората над 30 години. Това каза в презентацията си президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на Националната младежка конференция на тема „Достойна реализация на младите хора в България”, която се състоя на 30 април 2013 г. в централата на синдиката.

Конференцията бе организирана от КНСБ, съвместно със Сдружение „Младежки форум 21 век” и Фондация „Фридрих Еберт”, по случай 1 май – Международен ден на труда и международната работническа солидарност.

В презентацията си Пламен Димитров акцентира върху това, че младите хора в България са силно затруднени при намиране на работно място, получават значително по-ниско възнаграждение спрямо работниците от другите възрастови групи и т. н. Анализът на равнището на структурата на работна заплата показва, че работещите с КТД/ БКТД имат по-стабини възнаграждения, регламентирано заплащане на извънредния и нощния труд и ползване на допълнителни дни платен отпуск. Освен това се ползват с по-добри условия на труд и повече социални придобивки.

Участниците в конференцията поставиха важния въпрос за стажуването и регламентирането му в българското законодателство. Те изтъкнаха, че все още за стажантите, а и за компаниите стажът е проформа и се ползва единствено като документална следа, вместо да се създават истински умения и компетенции. Пламен Димитров коментира, че вече две години КНСБ ангажира властимащите с този въпрос, като включително са изготвени и изменения които регламентират работата както на стажуващите, така и на техните наставници, така че и бизнесът да е стимулиран да привлича стажанти.

Панелисти в конференцията бяха експерти от КНСБ, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, младежта и науката, Агенция по заетостта, Българска стопанска камара, Национален младежки форум, Междууниверситетски център за развитие на кариерата към УНСС и други.

Анализ на заетостта и структура на работната заплата в България (особености на младежката заетост)
Презентация на президента на КНСБ Пламен Димитров за заетостта и структура на работната заплата в България (особености на младежката заетост)