Ефективната стачка на учителите от Сандански започва отново

 

Ефективната стачка на учителите в Професионалната техническа гимназия (ПТГ) град Сандански се възобновява от утре, 15.05.2013 г., в 8.00 ч.

Поетият ангажимент от представители на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) – до две седмици да се даде решение на проблема – не бе изпълнен, въпреки извършените проверки и срещите с директора Вера Влахова и представители на колектива.

Персоналът на гимназията бе в стачка от 10.04.2013 г., но действията бяха прекратени именно поради поетия ангажимент от представителите на МОМН и регионалния инспекторат.

Недоволството на стачкуващите бе породено от  неизпълнението на браншовия колективен трудов договор и от несъгласуването на вътрешните правила за работна заплата със синдикалната организация към гимназията, както и от липсата на прозрачност при изразходване на средствата от делегирания бюджет. Подкрепа на стачкуващите раявиха родителите и учениците на ПТГ.

Стачкуващите учители и помощният персонал са 95% от числения състав на гимназията, като всички са членове на Синдиката на българските учители – КНСБ.