Преведени са заплатите на миньорите от мина „Черно море”

 

Миньорите от Мина „Черно море“ ЕАД – Бургас получиха по сметките си заплатата за месец август и аванса за месец септември. Това стана факт, след като днес нощната смяна в рудник Черно море, постъпила на работа вчера, състояща се от 49 миньори, влезе под земята и отказа да излезе, докато не получи дължимите от работодателя пари.

До бързата развръзка се стигна, след като министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и ръководството на КНСБ предприеха спешни мерки за разрешаване на ситуацията.

Днес, 16 октомври 2013 г., бе подписан двустранен протокол между протестиращите работници, представители на КНСБ и ръководството на мината, в който миньорите настояват да се променят Вътрешните правила за работната заплата в дружеството и да се върне размерът на трудовите им възнаграждения до нивата преди м. май 2013 г. Това искане е породено от намаляването на трудовите им възнаграждения, тъй като е налице неизплащане на дължими от НЕК суми към топлофикационните дружества, а оттам – и към въгледобивните дружества. Сумите, които НЕК дължи възлизат на над 100 млн. лева. Сред исканията на работниците е работните им заплати да бъдат изплащани редовно два пъти в месеца – аванс и заплата.

Миньорите настояват при закъснение на плащания от НЕК към топлофикационните дружества, което би довело до забавяне изплащането на заплатите им, синдикатите и ръководството на мината своевременно да информират всичи институции, от които зависи решаването на проблема.

КНСБ напомня, че нееднократно е алармирала, че ако държавата не предприеме спешни мерки за оздравявяне на НЕК, винаги ще съществува проблем за издължаването на компанията към другите дружества в енергетиката, а това ще води до непрекъснато закъснение или неизплащане на заплати, както и до социално напрежение.