Работещите от „Напоителни системи” в Пазарджик излизат на протест

Утре, 18 март 2014 г., от 12.00 до 13.00 ч. работещите в „Напоителни системи” ЕАД ще протестират пред сградата на дружеството в Пазарджик (ул. „Пловдивска” № 3). В протеста ще участват членове на КНСБ и КТ „Подкрепа” от клон „Тополница”.

Протестната акция е част от общия протест на работещите в „Напоителни системи” ЕАД. Миналата седмица протести проведоха работниците и служителите от Благоевград и Пловдив.

Последното плащане за заплати на приблизително 1900-те работещи в дружеството бе на 21 декември 2013 г. Ръководството на дружеството и Министерство на земеделието и храните грубо нарушават българското трудово законодателство, което е вменило задължение на работодателите да изплащат не по-малко от 60% месечно от брутното трудово възнаграждение. В същото време то не може да бъде по-малко от минималната работна заплата за страната.

Предвижда се, ако не бъдат изплатени дължимите работни заплати до края на тази седмица, да бъде организиран протест на работниците и служителите от дружеството и в София пред Министерски съвет или Министерство на финансите.

Заради неизплащане на заработеното си възнаграждение вече втора седмица гладна стачка провежда Петър Стоянов – работник и член на КНСБ от „Напоителни системи” – клон „Среден Дунав” – гр. Плевен. Към него се присъедини и Цветан Нинов от същото дружество в Плевен. Протестната акция на работещите от „Напоителни системи” ЕАД в Плевен ще се проведе на 21 март 2014 г.