Ръководство на КНСБ-"Юрий Гагарин БТ"-съкращения - Петък, 12-15-2006

Днес, 15 декември 2006 г., петък, ръководството на КНСБ бе информирано, че съсобственикът и мениджър на “Юрий Гагарин” БТ”-АД Венцислав Каймаканов е започнал връчване на заповеди за съкращение на работници от фирмата. Ръководството на КНСБ е информирано, че намерението е да бъдат освободени около 300 работещи.
Това е единствената...

Ръководство на КНСБ-"Юрий Гагарин БТ"-съкращения   Петък, 12-15-2006  
 
Днес, 15 декември 2006 г., петък, ръководството на КНСБ бе информирано, че съсобственикът и мениджър на “Юрий Гагарин” БТ”-АД Венцислав Каймаканов е започнал връчване на заповеди за съкращение на работници от фирмата. Ръководството на КНСБ е информирано, че намерението е да бъдат освободени около 300 работещи.
Това е единствената фирма от системата на Булгартабак холдинг, която не е подписала браншовия колективен трудов договор, гарантиращ изплащане на до 20 заплати при съкращение на работник и е единственият работодател в системата, неподписал колективен трудов договор.
Сега работниците са поставени в реалността да получат само обезщетение, предвидено в Кодекса на труда. Това поставя работниците в дискриминационна реалност по отношение на обезщетенията. Виновник затова е мениджърът Каймаканов, който не е допуснал възможността за сключване на ктд, за което КНСБ настоява.
Ръководството на КНСБ проучва възможността в Комисията за защита от дискриминация да настоява за пореден път за бърза намеса на холдинговото ръководство, на Министерство на икономиката и енергетиката за намиране на решение.
Друго решение на проблема е избор на консолидиране на работниците за отстояване на правата им и при това положение ръководството на КНСБ ще застане твърдо зад исканията на работниците.