Работещите в „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник протестират за запазване на работните си места

Днес, 14 април 2015 г., от 9.30 до 11.30 ч. работниците и служителите от „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник проведоха граждански протест, като блокираха кръговото кръстовище на входа на град Перник при магазин „Кауфланд“. По информация от колектива в 12.45 ч. протестът ще продължи пред сградата на Община Перник.

Всички от дружеството протестират, тъй като са застрашени работните им места. След няколко поредни срещи с кмета на Община Перник Иван Иванов и с председателя на Общинския съвет Милан Миланов продължава неяснотата за стабилността на „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник.

Токът на фирмата е спрян на 30 март 2015 г. за задължения към „ЧЕЗ България” ЕАД. Председателят на Синдиката на автотранспортните работници (САР) – КНСБ Стефан Седефчев информира, че на проведена на 28 март 2015 г. среща за разглеждане на екшън план за спасяването на дружеството кметът на Общината е обещал да осигури 300 хил. лева за погасяване на задълженията към „ЧЕЗ България” ЕАД. Кметът е обяснил, че средства за това ще дойдат от заем в размер на 5 млн. лева, който Община Перник ще получи.

На извънредната сесия на Общински съвет Перник, проведена 6 април 2015 г., точката от дневния ред, касаеща „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник, е отложена и до решение не се е стигнало.

На работниците и служителите се дължат около една трета от заплатата за м. февруари, както и заплатата за м. март, като не е получен и аванс. След намеса на Регионалния съвет (РС) на КНСБ – Перник в последния ден преди великденските празници бяха изплатени по 100 лв. на всеки.

Съмнението на работещите е, че с умишленото спиране на дейността на „Тролейбусен транспорт“ ЕАД – Перник Общината създава предпоставка за заемане на този пазарен дял от точно определени транспортни фирми. По този повод и по искане на РС на КНСБ – Перник и на САР – КНСБ в четвъртък, 16 април 2015 г., ще се проведе среща с кмета на Община Перник Иван Иванов и с председателя на Общинския съвет Милан Миланов относно ситуацията в дружеството.