Националният стачен комитет на КНСБ анализира ситуацията с ескалиращото социално напрежение 9-27-07

Днес, 27.09.07 г., на свое заседание Националният стачен комитет на КНСБ анализира ситуацията с ескалиращото социално напрежение в отделни браншове, породени от бездействието и липсата на диалог между ръководствата на отделни министерства и работещите в браншовете в МОН и Национална агенция за горите.... Днес, 27.09.07 г., на свое заседание Националният стачен комитет на КНСБ анализира ситуацията с ескалиращото социално напрежение в отделни браншове, породени от бездействието и липсата на диалог между ръководствата на отделни министерства и работещите в браншовете в МОН и Национална агенция за горите.
Взимайки предвид грубите манипулации и опити за противопоставяне на учители срещу синдикати, пренебрегвайки исканията за повишаване на доходите в системата на средното образование и Националната агенция за горите, Националния стачен комитет призовава всички стачни структури - фирмени, регионални и на отделните федерации, синдикати и съюзи за конкретна помощ и подкрепа на нашите синдикални събратя и български граждани, които по законите на Република България отстояват своите човешки, граждански и синдикални права.
27.09.07 Председател на Националния
Стачен комитет:
Валентин Никифоров