Решение на КС на КНСБ - Петък, 9-28-2007

По предложение на президента на КНСБ КС единодушно реши: - създаването на национален солидарен стачен фонд; - укрепването и развитието на стачните фондове, на браншово, общинско и фирмено равнище.      
На днешното си заседание КС на КНСБ след задълбочена дискусия:
1. Като анализира:
- реалното поскъпване на живота,
- гравитиращата му издръжка около средния размер на работната заплата;
- наличието на сектори, в които заплатата е далеч под екзистенцминимума основно в публичните системи;
- липсата на преговори по преференциите на данъчното облагане на доходите според намерението на правителството за въвеждане на Плоския данък;
2. Като констатира неизпълнението на Пакта за икономическо и социално развитие на България от страна на българското правителство
3. Като оценява като негативно намерението на кабинета за финансово управление на публични системи като здравеопазване, образование, социален сектор като цяло.
Настоява за отговорен социален диалог по макропроекта на бюджет’ 2008г.
КНСБ отправя за последен път апел към министър-председателя на България Сергей Станишев, и българското правителство да стартират национално отговорни преговори с експертна аргументация по всички публични системи в държавата за които носят основна отговорност.
В случай, че правителството не се обърне към социалните си партньори за експертна оценка при изготвяне на макрорамката на Бюджет 2008 - Координационния съвет /КС/ на КНСБ реши:
Да започне подготвянето на национална протестна демонстрация срещу политиката на Правителството в края на месец октомври 2007 г.
По предложение на президента на КНСБ КС единодушно реши:
- създаването на национален солидарен стачен фонд;
- укрепването и развитието на стачните фондове, на браншово, общинско и фирмено равнище.
28.09.2007г.