Утре, 03.10.2007 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се проведе...

Утре, 03.10.2007 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обсъдени три горещи теми  Вторник, 10-2-2007  
 
Утре, 03.10.2007 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обсъдени три горещи теми: Актуалната ситуация с протестиращите учители и непедагогически персонал в България, последиците за потребителите и енергетиците след реализирането бна заявените мащабни съкращения в електроразпределителни дружества с мажоритарен собственик ЧЕЗ и заявеното затваряне на Кремиковци АД от МОСВ...


пресконференция, на която ще бъдат обсъдени три горещи теми

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че утре, 03.10.2007 г., от 11.00 ч. в заседателната зала на 11 ет. в сградата на КНСБ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обсъдени три горещи теми:
1. Актуалната ситуация със стачката на българските учители и непедагогически персонал от сферата на средното образование. Ще бъдат изнесени данни и факти за броя протестиращи и исканията на стачкуващите. Модератори – представители на трите учителски синдиката – СБУ към КНСБ, СО към КТ “Подкрепа” и НУС към КНСБ.
2. Последици за потребители и енергетици след реализирането на заявените мащабни съкращения в електроразпределителни дружества с мажоритарен собственик ЧЕЗ. Ще бъде изложена позицията на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България (НСФЕБ) и Националната федерация на енергетиците (НСФЕ) към КНСБ по отношение на отсъствието на държавна политика, ориентирана в защита интересите на потребителите. Модератори – Божидар Митев, председател на НСФЕБ към КНСБ и Георги Петров, председател на НСФЕ към КНСБ
3. Заявеното от МОСВ затваряне на “Кремиковци” АД и позицията на Федерация “Металици” към КНСБ по въпроса. Модератор – Васил Яначков, председател на Федерация “Металици” към КНСБ.
02.10.2007г.