Информация от проведената днес пресконференция в сградата на КНСБ - Сряда, 10-3-2007

Днес, 03.10.2007г. в сградата на КНСБ, на пл. “Македония” 1, се проведе пресконференция, на която бяха представени данни, относно проблемите, свързани с националната стачка на учителите и непедагогическия персонал в България, проблемите, свързани с водената политика от чешката енергийна компания ЧЕЗ, която приватизира електроразпределителните дружества в западна България – София, София-област и Плевен, и изключително тежкото положение със завод “Кремиковци” АД поради лошото управление на неговия собственик и липсата на добро управление от страна на държавата като миноритарен такъв.
Изнасяме ви информация и фактология, представена от лидерите на синдикатите към КНСБ и КТ “Подкрепа” по съответните браншове.
...

Днес, 03.10.2007г. в сградата на КНСБ, на пл. “Македония” 1, се проведе пресконференция, на която бяха представени данни, относно проблемите, свързани с националната стачка на учителите и непедагогическия персонал в България, проблемите, свързани с водената политика от чешката енергийна компания ЧЕЗ, която приватизира електроразпределителните дружества в западна България – София, София-област и Плевен, и изключително тежкото положение със завод “Кремиковци” АД поради лошото управление на неговия собственик и липсата на добро управление от страна на държавата като миноритарен такъв.
Изнасяме ви информация и фактология, представена от лидерите на синдикатите към КНСБ и КТ “Подкрепа” по съответните браншове.
1. Тема: “Положението със стачката на учителите и непедагогическия персонал в системата на средното образование в България”
Според представителите на Единния национален стачен комитет (ЕНСК) до този момент - десети ден след след началото на ефективната стачка не са усъществени реални преговори между двете страни, а именно синдикатите и МОН. Това е причината протестът да продължи да ескалира. Вече 82% от заетите в средното образование са в ефективни стачни действия. В община Сливен, Казанлък и Шумен представители на местната власт инициираха компенсиране на протестиращите преподаватели и непедагогическия персонал със средства от бюджета на общините. В цялата страна граждани, бизнесмени, родители, научен елит подпомагат с лични средства стачкуващите. Лидерът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. изрази позицията на Конфедерацията, в която настоява за спешна среща между синдикатите и министъра на образованието и науката Даниел Вълчев, на която с ясни разчети и предложения от двете страни да се излезе от настоящата кризисна ситуация.
На предстоящата среща с президента на РБългария г-н Георги Първанов в 8.30 ч. утре, 04.10.2007 г. лидерът на КНСБ изрази надежда да се заяви категорично желание от всички страни за преодоляване на проблемите като се удовлетворят исканията на учителите. Желязко Христов се обърна към медиите, че на въпросната среща ще настоява за подписване и на придружителен меморандум, в който да залегне ясна визия за политиката и бъдещето за развитието на средното и висшето образование в България. Той припомни, че българското правителство е поело ясни ангажименти по Лисабонската стратегия и други важни ключови европейски договорености за високо развитие на образованието у нас, което да кореспондира с европейския опит и практики.

2. Тема: “Кризисната ситуация в електроразпределителните дружества в западна България – София, София-област и Плевен, приватизирани от държавната чешка енергийна компания ЧЕЗ”
На пресконференцията, водена от модераторите Божидар Митев – председател на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България към КНСБ (НСФЕБ) и Георги Петров, председател н Независима федерация на енергетиците (НФЕ) към КНСБ стана ясно, че ЧЕЗ върви по пътя на ЕОН. Синдикалните лидери имаха предвид, че в западна България в най-скоро време ще станем свидетели на същите проблеми с електроподаването, каквито има вече в източна България. Там електроразпределителят ЕОН остави гр. Варна само за последния месец осем пъти без ток. Според Божидар Митев, тревожен е фактът, че ЧЕЗ планира мащабни съкращения сред персонала и управителните кадри на електроразпределителните дружества. Над 220 работници от системите за поддръжка на мрежата ще бъдат съкратени. В най-скоро време се очаква 12.5% от всички работещи в ЧЕЗ да останат на улицата. Сборът им с миналогодишните служители към дружеството ще надхвърли 20%. Това ще доведе до срив в обслужването на клиентите. Синдикалните лидери изразиха недоумение от факта, че чешката компания е инвестирала за миналата година само 51 000 000 лева като същата сума е с 12 000 000 лева по-малко от инвестираните 63 680 000 лв. от българската държава през 2005 г. В същото време приходите за 2006 г. на дружеството надхвърлят 844 000 000 лв. Още по-смайващ е фактът, че в Чехия средната работна заплата е 1360 евро, докато у нас тя не надхвърля 250 евро. Синдикалните лидери предупредиха, че това може да доведе до ескалация на напрежението в електроразпределителните дружества в западна България. Освен ниското заплащане на работещите в сектора, които изостават от ръста на работните заплати в другите сектори, предстоящите съкращения – основания за ескалация на напрежението е и провежданата политика от ръководството на ЧЕЗ срещу правото на синдикално сдружаване. Синдикатите апелираха държавата да обърне внимание, че извършените инвестиции от чешкото дружество не отговарят на обявените намерения преди приватизацията и са по-ниски даже преди самата.
3. Тема: “Заявеното затваряне на “Кремиковци” АД от МОСВ” Модератор на пресконференцията: Лидерът на обединената синдикална организация – “Кремиковци” към КНСБ Васил Яначков, запозна журналистите с липсата на каквато и да е визия от страна на държавата за съдбата на най-големия металургичен завод у нас, както и липсата на какъвто и да е контрол срещу опитите на индийския бизнесмен Прамот Митал, собственик на “Кремиковци” да разсипе предприятието. Синдикалният лидер припомни, че поради неизвършени инвестиции в областта на екологията МОСВ постави срок за същите до края на месец октомври тази година. В противен случай еко-министерството няма да издаде комплексно разрешително за осъществяване дейността на комбината. Ако това се случи, според Яначков над 7000 работници в завода ще останат на улицата, а по линия на свързаните с “Кремиковци” АД производства и доставчици ще пострадат десетки хиляди работници.
В тази връзка лидерът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. заяви пред журналисти, че днес от 19.00 ч. заедно с вицепрезидентите на КНСБ Валентин Никифоров, Николай Ненков и председателите на синдикат “Металици”, федерацията на енергетиците към КНСБ и други ще запознаят на среща с министъра на икономиката и енергетика Петър Димитров с проблемите, свързани с управлението на “Кремиковци” АД, приватизираните от ЧЕЗ електроразпределителни дружества в западна България и други. Синдикалистите категорично заявиха пред журналисти, че ще настояват министърът на икономиката и енергетиката да се отнесе към проблемите на двете предприятия.