От утре горски работници стачкуват - Сряда, 10-3-2007

Ha 04.10.2007 г./четвъртък/, от началото на работния ден започват ефективни стачни действия във всички структури на Държавната агенция по горите (ДАГ) с приключени процедури no Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС).... Днес, 03.10.2007г., в Държавна агенция по горите (ДАГ) се проведе среща между представители на единния стачен комитет на Федерация на независимите синдикални организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) с председател инж. Петър Абрашев – КНСБ и Независима федерация “Земеделие и горско стопанство” (НФЗГС)- с председател Анелия Начева - “КТ Подкрепа”, и доц. Стефан Юруков - председател на ДАГ и инж. Валентина Маринова - гл. секретар по повод предявените стачни искания на двете синдикални организации съгласно ЗУКТС.
На срещата от страна на ДАГ не бяха направени конкретни предложения по отправените искания с посочени съответни мотиви, липсват и разчети от страна на ДАГ за финансовото състояние.
Поради липса на конкретни предложения и разчети от страна на ДАГ, двете страни не постигнаха споразумение съгласно ЗУКТС.
Ето защо:
Ha 04.10.2007 г./четвъртък/, от началото на работния ден започват ефективни стачни действия във всички структури на Държавната агенция по горите (ДАГ) с приключени процедури no Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС).
03.10.2007г.