Данни за стачката на горските работници - Четвъртък, 10-4-2007

Започнаха ефективните стачни действия на работещите в сектор “Горско стопанство” с искания за:
1. Поетапно повишаване на работната заплата, както следва:
- от 01.06.2007 г. 25 на сто;
- от 01.07.2007 г. с още 10 на сто;
- от 01.09.2007 г. увеличение на работната заплата до 100%, в сравнение с 01.01.2007 г.
2. В разходната част на бюджета на Държавната агенция по горите (ДАГ) за 2007 г. да се осигурят средства:
- за заплащане на положения извънреден и нощен труд;
- за осигуряване на униформеното и работното облекло на работещите в системата на ДАГ;
- необходимата държавна субсидия за издръжка на горската стража;
- за ваучери за храна.
3. Подготовка на новия Закон за горите с участието на синдикатите и незабавното му приемане.
...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
НА
ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ
И НФ “ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТОВО КЪМ КТ “ПОДКРЕПА”
Днес, 04.10.2007г. започнаха ефективните стачни действия на работещите в сектор “Горско стопанство” с искания за:
1. Поетапно повишаване на работната заплата, както следва:
- от 01.06.2007 г. 25 на сто;
- от 01.07.2007 г. с още 10 на сто;
- от 01.09.2007 г. увеличение на работната заплата до 100%, в сравнение с 01.01.2007 г.
2. В разходната част на бюджета на Държавната агенция по горите (ДАГ) за 2007 г. да се осигурят средства:
- за заплащане на положения извънреден и нощен труд;
- за осигуряване на униформеното и работното облекло на работещите в системата на ДАГ;
- необходимата държавна субсидия за издръжка на горската стража;
- за ваучери за храна.
3. Подготовка на новия Закон за горите с участието на синдикатите и незабавното му приемане.
По данни на двата синдиката към 12.00 часа в първия ден на стачката участват:
Регионално управление по горите Берковица – стачкува Държавно лесничейство Белоградчик.
Регионално управление по горите Благоевград – всички държавни лесничейства и самият РУГ. (на 100%)
Регионално управление по горите Бургас – всички държавни лесничейства и самият РУГ. (на 100%)
Регионално управление по горите Велико Търново – държавните лесничейства Габрово, Буйновци, Севлиево, Плачковци и самият РУГ.
Регионално управление по горите Кюстендил – държавните лесничейства Кюстендил и Дупница.
Регионално управление по горите Ловеч – държавните лесничейства Ловеч, Борима и Троян
Регионално управление по горите Пазарджик – всички държавни лесничейства на територията на Пазарджик и самият РУГ. (на 100%)
Регионално управление по горите Русе – държавните лесничейства Бяла, Разград и Тутракан и самият РУГ.
Регионално управление по горите Смолян – всички държавни лесничейства на територията на Смолян и самият РУГ. (на 100 %)
Регионално управление по горите София – държавните лесничейства София, Етрополе, Пирдоп, Копривщица, Костенец, Боровец и самият РУГ, ДЛ Елин Пелин, Своге
Регионално управление по горите Шумен – държавно лесничейство Търговище, ДЛ Нови Пазар
Регионално управление по горите Пловдив – държавно лесничейство Пловдив и самият РУГ.
Регионално управление по горите Сливен– държавно лесничейство Сливен, РУГ Сливен и ДЛ Елхово
Регионално управление по горите Стара Загора – държавно лесничейство Павел Баня, ДЛ Стара Загора, ДЛ Мъглиж, ДЛ Чирпан, ДЛ Казанлък, ДДС “Мазалат”
В подкрепа на исканията на стачкуващите пристигнаха декларации от СС “Подкрепа” при Изпълнителна агенция по рибарство и аква култури, от Браншовия синдикат “Подкрепа” при Напоителни системи ЕАД, от Съюза на горско-търговските фирми в България, от Съюза на ловците и риболовците в България, Световния интернационал на строителните и горските работници /BWI/ и EFBWW /Европейска синдикална федерация на строителните и горски работници/, Федерация на независимите синдикати от земеделието към КНСБ