Втори ден стачкуват горските работници - Петък, 10-5-2007

ДНЕС СТАЧКУВАТ 65% ОТ ЛЕСНИЧЕЙСТВАТА В БРАНШ "ГОРСКО СТОПАНСТВО"...

ЕДИНЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
По информация в Единния стачен комитет /ЕСК/, 65% от лесничействата в бранш "Горско стопанство", днес 05.10.07 г. са в ефективни стачни действия. От понеделник 07.10.07 г. се включват още 20 колектива.
ЕСК съобщава, че за времето на стачката се спира дейността по дърводобива и лова, а доставката на дървен материал за населението са осигурени и ще бъдат доставени след приключване на протеста.
В регион Благоевград стачкуващите лесничеи са подкрепени от кметовете на населени места на региони.