ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В БРАНШ “ГОРСКО СТОПАНСТВО” Сряда, 10-10-2007

ИНФОРМАЦИЯ НА
НФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО” КЪМ КТ „ПОДКРЕПА” И ФСОГСДП (ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ) КЪМ КНСБ ЗА ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В БРАНШ

ИНФОРМАЦИЯ НА
НФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО” КЪМ КТ „ПОДКРЕПА” И ФСОГСДП (ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ) КЪМ КНСБ ЗА ЕФЕКТИВНИТЕ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ В БРАНШ
“ГОРСКО СТОПАНСТВО” – 10.10.2007 г.
Към 12.00 часа на 10.10.2007 г. в ефективната стачка на бранш “Горско стопанство” участват над 120 колектива. На 11.10.2007 г. в ефективната стачка се включват и всички поделения от РУГ Кърджали и самият РУГ Кърджали. В следващите дни ще се присъединят и още колективи, които приключват процедурата по ЗУКТС.
На 09.10.2007 г. в гр. Велико Търново бе проведено шествие-митинг на работещите в горското стопанство от регион Велико Търново, с участието на представители от всички лесничейста в региона. В знак на протест участниците в шествието блокираха магистралата.
На 09.10.2007 г. в гр. Смолян се проведе протестен митинг на стачкуващите горски работници, съвместно с учителите от региона.
Днес, 10.10.2007 г. по инициатива на стачкуващите горски работници и учители от Благоевградски регион ще се залеси “Гора на протеста”.
На Общонационалния протестен митинг на 11.10.2007 г., организиран от КНСБ и КТ “Подкрепа” ще се включат над 1500 служителите от системата на “Горското стопанство”.
Подкрепа на справедливите искания на стачкуващите от бранш “Горско стопанство” изразиха редица фирми, свързани с дървобива от регион Благоевград, Ловеч, Смолян, служители от общинските структури по горите на Софийска област – Пирдоп, Златица Чавдар, СЛРБ гр. Елена, “Зелени балкани”, стачкуващи учители, 11 собственици на частни гори, населението на с. Чинтулово, Агенция по рибарство и аквалуктури териториално звено Сливен, Дирекция Природен парк “Сините камъни”, Напоителни системи ЕАД Сливен, Синдиката на горите в Република Македония, Синдикат на горите в Република Хърватска, Синдикат на горите в Република Сърбия, Синдикат на горите в Черна гора, над 50 синдикални формирования от Световния синдикален интернационал на горите, Европейският синдикат на работещите в горите и строителството.
10.10.2007г.