Работещите в системата на горското стопанство се включват в Националния протестен митинг днес,

Работещите в системата на горското стопанство се включват в Националния протестен митинг днес, в подкрепа на учителите.  Четвъртък, 10-11-2007  
 
Работещите в системата на горското стопанство подкрепят Националния митинг на учителите с участие и декларация......
 

ДО МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ОТ УЧАСТНИЦИТЕ, РАБОТЕЩИ В СИСТЕМАТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО,
В НАЦИОНАЛНИЯ МИТИНГ – ШЕСТВИЕ ПОД НАДСЛОВ “ДОСТОЕН ТРУД – ДОСТОЙНА ЗАПЛАТА”
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Ние, протестиращите и стачкуващи втора седмица работещите в горското стопанство, като изразяваме нашата пълна подкрепа и солидарност с българските учители и непедагогически персонал и голямото ни безспокойство от пренебрежителното отношение на правителството към проблемите на целия български народ се обръщаме към Вас, като заявяваме:
> Искаме подобаваща на нашия труд и отговорности работна заплата;
> Искаме полагащото ни се униформено и работно облекло;
> Искаме отчитане и заплащане на положения от нас извънреден и нощен труд;
> Искаме полагащата ни се субсидия от държавата за издръжка на горската стража;
> Искаме валчери за храна.
Ние, работещите в системата на горското стопанство, за втори път сме тук на този площад, но явно чуваемост от вас и вашия екип няма.
Водят се безплодни преговори, манипулира се българското общество, оказва се натиск над стачкуващите, вместо да си зададете всички въпроса, защо стачкува интелегенцията на България, в лицето на българските учители, защо стачкуват изпълнителните, търпеливи и дисциплинирани български лесовъди и горски работници? Защото недоверието се е загнездило вече между нас. Защото търпението ни се е изчерпало. Защото не можем да се примиряваме повече с това да бъдем непрекъснато унижавани от всички вас, които отново сте се приготвили да ни използвате единствино и само като електорат преди избори.това ще ни принуди, ако не предприемете лично и незабавно конкретни действия, да преминем към всичко позволено ни от закона, за да защитим справидливите си искания.
Ръководствата на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО на КТ “ПОДКРЕПА” настояваме за спешна среща с Вас, господин министър – председател, на която да ви представим нашите разчети, видно от които е че от дейността на работещите в горското стопанство в бюджета на република българия ежегодно постъпват над 120 млн.лева,което само по себе си говори че нашите искания няма да засегнат републиканския бюджет за 2007 г. Към 30.09.2007 г. ние сме изпълнили разчета за приходите си, така че пари има, необходима е само Вашата воля те да се разпределят справедливо .
ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ
Акцията е организирана от ФСОГСДП (Федерация на синдикалните организации от дървопреработващата промишленост)към КНСБ и НФ "Земеделие и горско стопанство" към КТ "Подкрепа"
11.10.2007 г., СОФИЯ