Обръщение на ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ На СБУ към КНСБ - Петък, 10-12-2007

Обръщение на ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ       Петък, 10-12-2007
ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
Единният националния стачен комитет /ЕНСК/ благодари...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
Единният националния стачен комитет /ЕНСК/ благодари на всички участници в най-масовата национална демонстрация от най-дългата ефективна стачка в цялата история на България.
Братя и сестри, учители и непедагогически персонал. Планът на Правителството за потушаване и спиране на стачните действия пролича от изявленията на неговият "идеолог", министърът на държавната администрация Николай Василев, който е убеден, че след 18-тия ден на ефективните стачни действия ние, които отстояваме гражданските и професионалните си права ще се уморим и икономически ще бъдем принудени да прекратим стачката. Нека с нашата решителност докажем, че българският учител е беден, но горд!
Днес стачкуват 98% от заетите в системата на средното образование и ние призоваваме министър Даниел Вълчев да съобщи данните на МОН.
ЕНСК се обръща към всички вас да продължим ефективните стачни и протестни действия. Категорично сме решени да отстояваме нашите синдикални и човешки права до постигане на параметрите от стачното искане.