Президентите на КТ "Подкрепа" и КНСБ поискаха на кредитите на учителите да бъдат отсрочени-10-15-07

Президентите на КНСБ и КТ "Подкрепа" поискаха кредитите на българските учители за м. октомври да бъдат прехвърлени за бъдещ период...

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ
НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
ОТВОРЕНО ПИСМО
ОТ ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА КНСБ И КТ „ ПОДКРЕПА „
ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ Д.М.
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Вече четвърта седмица българските учители протестират срещу мизерните си доходи. Работните заплати на много от тях стигат само за жизненото им оцеляване. Голяма част от учителите са теглили кредити за посрещане на неотложните си житейски нужди.
За времето на ефективните стачни действия, съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове, работна заплата не се дължи.
Правителството нехае за развитието на този сектор и обещаната перспектива образованието да стане приоритет на държавната политика, засега не се очертава. Преговорите до сега са неуспешни и без никакъв резултат.
Съществува реална опасност за м. октомври 2007 г. голяма част от учителите да останат без доходи и да не бъдат в състояние да обслужат взетите кредити.
Молбата на президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – доц. д-р Желязко Христов и д-р Константин Тренчев към Вас е да проявите разбиране и да отсрочите дължимите вноски за м. октомври т.г. на стачкуващите учители и непедагогическия персонал, като ги прехвърлите за бъдещ период.
Нека всички заедно да помогнем на българските учители, които стачкуват, защитавайки своите граждански и човешки права.
15 октомври 2007 г.
София