Обръщение на ЕНСК към работещите в средното образование - Понеделник, 10-15-2007

Днес стачкуват 97% от училищата в страната...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
на СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
ЕНСК се обръща със синдикален поздрав към всички учители и непедагогически персонал, които към днешна дата, 15.10.2007г., един месец протестират и шестнадесети ден ефективно стачкуват в защита на своето професионално и гражданско достойнство. За пореден път вчера по време на преговорите при Президента на Република България, двамата министри Орешарски и Вълчев не представиха други разчети и варианти извън обявеното на 9 септември 2007г. предложение на Министър-председателя Сергей Станишев.
Уважаеми колеги,
Вашата твърдост в отстояването на стачните искания за 100% поетапно увеличение на доходите ни, е основният фактор за позицията на ЕНСК и ръководствата на трите учителски синдиката при преговорите. Нашата категорична позиция е, че по-малко от 20% увеличение на работните заплати от 01.10.2007г. не е приемливо и няма да срещне подкрепата на учителите и непедагогическия персонал. Без тази първа стъпка, реализирането на която е от икономии на средства в системата, е невъзможно поетапното 100% увеличение на работните заплати до края на юли 2008г.
Днес, 15.10.2007г. стачкуват 97% от училищата в страната. Българските учители и непедагогически персонал, изразявайки своята загриженост за нормалното приключване на учебната 2007-2008г., за неудобствата и притесненията на родителите и на нашите стотици хиляди ученици, категорично заявяват, че цялата отговорност за протакането и неефективността на преговорите носи българското правителство и лично министрите Даниел Вълчев, Пламен Орешарски и премиерът Сергей Станишев.
ЕНСК и ръководствата на трите учителски синдиката декларираме, че не желаем нашият синдикален и граждански протест да се политизира и употребява от отделни политически партии, коалиции и личности. Като се обръщаме към българското общество, към родителите и нашите ученици за подкрепа, ние заявяваме, че работещите в ситемата на средното образование са решени до край да отстояват своите искания. Крайно време е българските политици да разберат, че предизборните обещания и програмите на правителството трябва да се изпълняват. Преди изборите за 40-ото Народно събрание всички политически партии, които са представени в него заявиха като приоритет в своите програми образованието в Република България. По тази причина ЕНСК настоява в Бюджет 2008 да бъдат заделени за образованието 5% от БВП. Така, не само с думи, но и с действия могат да бъдат решени проблемите на работещите в системата на средното образование.
Днес, в отворено писмо до изпълнителните директори на търговските банки в България Президентите на КНСБ и КТ “Подкрепа” – д-р Желязко Христов и д-р Константин Тренчев, се обърнаха с молба да отсрочат дължимите вноски по кредитите за месец октомври тази година на стачкуващите учители и непедагогически персонал, като ги прехвърлят за бъдещ период.
ЕНСК се обръща към българските граждани, към бизнеса и всички неправителствени организации да помогнат на българските учители и непедагогически персонал, които провеждайки ефективните стачни и протестни действия защитават своите граждански и човешки права.
15.10.2007г. ЕНСК