В четвъртък, 16.10.2007- Втори национален митинг-шествие - Вторник, 10-16-2007

Днес стачкуват над 130 000 работещи в системата на средното образование...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
(ЕНСК)
НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА
СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
По постъпила информация в ЕНСК днес, 16.10.2007г., на седемнадесетия ден от ефективната стачка на работещите в системата на средното образование стачкуват над 130 000 български учители и непедагогически персонал.
Поради ултимативното поставяне от страна на правителството за повишение на работните заплати с 10% от 01. октомври 2007г., ЕНСК не приема това предложение и подготвя Втори национален протестен митинг-шествие на работещите в системата на средното образование за четвъртък, 18.10.2007г. Митингът-шествие ще започне от два лъча.
Първият лъч ще тръгне от НДК в 11.00ч. по бул. “Витоша”, пл. “Света Неделя”, бул “Цар Освободител”, пл. “Независимост”, до пл. “Батемберг”. В лъча участват стачкуващите от Южна България.
Вторият лъч ще тръгне от пл. “Ал. Невски” в 11.10 ч., по ул. “Московска”, ул “Г.С.Раковски”, бул. “Цар Освободител” до пл. “Ал. Батемберг”. Ще се включат участници от Северна България.
Националният митинг ще се проведе от 11.30 ч. на пл. “Александър Батемберг”, като участниците в него ще проведат манифестация с начален час 13.00 ч. с маршрут от пл. “Александър Батемберг” по бул. “Цар Освободител” до пл. “Народно събрание”, където от 13.45 ч. до 15.00 ч. ще се проведе митинг на пл. Народно събрание пред сградата на НС. От 15.00 ч. с маршрут от пл. “Народно Събрание” по бул. “Цар Освободител” до пл. “Ал. Батемберг” участниците ще се върнат на мястото на първия митинг, където от 15.30 ч. до 21.00 ч. ще проведат втори митинг.
По повод изразеното становище на зам.-главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура г-н Митьо Марков, че стачкуващите учители и непедагогически персонал в някои общини получават възнаграждение от общините в нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), ЕНСК категорично заявява, че всички ефективни стачни действия се провеждат стриктно в съгласие със Закона и призовава Прокуратурата да се занимава с делата на Топлофикация София и други, в които злоупотребите са в размер на милиони левове и средства, които осигуряват за един месец заплатите на българските учители.
16.10.2007г. ЕНСК