Актуална информация за стачката на работещите в системата на средното образование -Сряда, 10-17-2007

Днес, 17.10.2007г., в ефективни стачни действия са приблизително 98% от работещите в системата на средното образование....

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
(ЕНСК)
НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА
СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
До членовете на регионалните стачни комитети
До членовете на стачните комитети в учебните
заведения
До всички български учители и непедагогически
персонал от системата на средното образование
Уважаеми български учители, уважаеми колеги от непедагогическия персонал,
ЕНСК ви информира, че на база водените експертни преговори са разработени приблизително десет варианта за изпълнение на стачните искания на трите учителски синдиката. На проведените поредни преговори вчера, 16.10.2007г., ясно пролича липсата на професионализъм в екипа от експерти на МОН под ръководството на главния секретар на МОН г-н Димитър Танев. По тази причина ЕНСК, като ви уведомява, че днес, 17.10.2007г., в ефективни стачни действия са приблизително 98% от работещите в системата на средното образование, се обръща към гражданите на България, към Правителството и Народното събрание със следната декларация:
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
(ЕНСК)
И РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТА
След поредния кръг на безплодни преговори ЕНСК окончателно се убеди, че водещите преговорите от страна на МОН не притежават компетентността да оценят спецификата на учебно-възпитателния процес и същността на учителската професия. След повече от седем часа работа на експертно равнище на 16.10.2007г., главният секретар на МОН Димитър Танев с обобщенията си доказа, че в ръководството на МОН има хора, за които оптимизацията на учебния процес и повишаване на качеството на средното образование означава осем-часов работен ден, приравнен с труда на работник, който изпълнява трудова норма на конвейр.
Образованието не произвежда детайли и машини. Подобен подход обяснява дълбокото неразбиране на кризата в образователната система, предизвикана точно от такива ръководители като главния секретар на МОН г-н Танев, за който превръщането на образованието в приоритет, гарантиращ бъдещето на нашите деца е само пожелания и лозунги.
Абсолютното нежелание да бъдат сравнявани исканите заплати в системата на средното образование със съществуващите дори тук – на Балканите – говори за тенденциозно желание българското образование да бъде маргинализирано, системата на държавни и общински училища реално унищожена и едно от най-важните завоевания в нашата история – правото на равен достъп на всички български граждани до безплатно и качествено образование, заменено с нещо друго.
Убедихме се, че МОН е поредната разменна монета в политическите игри на българския обществен живот.
Като осъзнава крещящата опасност за настоящето и бъдещето на образователната ни система, ЕНСК взема категоричното решение да прекрати преговорите с екипа, ръководен от г-н Танев – екип, разработващ безкрайно безсмислени варианти. Вместо това, ЕНСК очаква конкретни предложения от министър Даниел Вълчев, припомняйки основните си искания:
Поетапно 100% учеличение на работните заплати на заетите в ситемата на средното образование и 5% от БВП в Бюджет 2008г. за средното образование.
Желанието, натискът и говоренето от страна на представители на правителството и МОН за съпътстващи реформи могат да бъдат осъществени единствено при широка обществена дискусия, с пряко участие на учителството и родителските настоятелства и трябва да започнат с преструктуриране и оптимизация на състава и работата на МОН, РИ на МОН и качествения подбор на директорите.
Същността на въпросната реформа да засегне учебните програми, външното и вътрешно оценяване, въпроса с учебниците и спецификата на работата в отделния учебен час, съобразена с експерти при максимално включване на учители и научни работници с богат педагогически опит.
Понятието “качество в образованието” започва от реформа на управлението в това образование, което задължително ще доведе и до промяна на качеството на работата в система.
Неразбирането, че искането на по-високи заплати в системата на средното образование е само първа стъпка за спасяването на образователната система, в която по този начин ще бъдат привлечени млади специалисти и квалификацирани кадри с доходи, гарантиращи относително нормален живот е реална заплаха за съществуването на системата. Прогнозите на проправителствени фондации, центрове за анализ и работодатели за икономически срив при увеличаване на учителските заплати са несъстоятелни и не спомагат за решаването на острия социален конфликт.
ЕНСК настоява за спешни и отговорни действия от Министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев, от Министерския съвет и от Народното събрание, защото бездействието в съвсем обозримо бъдеще – между 2 и 5 години – ще доведе до срив на българската образователна система.
ЕНСК се обръща към всички стачкуващи, че няма да бъде подписано споразумение с конкретни параметри, преди да бъде получен мандат от всички вас, стачкуващи осемнадесети ден и протестиращи повече от месец.
За пореден път ЕНСК декларира своята категорична позиция, че не желае политизиране на нашите синдикални действия.
17.10.2007г.