Все още няма подписано споразумение между синдикатите и правителството - Сряда, 10-17-2007

Няма подписано споразумение между синдикатите и правителството за заплатите на работещите в системата на средното образование...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
НА СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
Единният национален стачен комитет /ЕНСК/ уведомява всички регионални стачни комитети и стачкуващите учители и непедагогически персонал, че на проведените преговори при Министър - председателя г-н Сергей Станишев, министрите на финансите и образованието Пламен Орешарски и Даниел Вълчев, с участието на съпредседателите на ЕНСК, ръководствата на трите учителски синдиката и представители на двете Конфедерации се получи нова оферта за повишаване на работните заплати в системата на средното образование по стачното искане. Бе констатирано, че част от средствата определени с "Бюджет 2007" за средното образование не отиват целево в учебните заведения, а се преразпределят в отделни общини за други дейности. От страна на екипа на Министър - председателя бе предложено при поетапното повишение на работните заплати, средната брутна работна заплата към 1 юли 2008 г. да достигне 650 лв.
От страна на ЕНСК и синдикалните лидери бе заявената категорична позиция за минимум 20% повишение на заплатите на всички работещи в системата на средното образование от 1 октомври 2007 г., а при поетапното повишение от 1 - ви януари до 1-ви юли да се достигне до 100% повишение на работните заплати на работещите учители и непедагогически персонал.
Уважаеми български учители и непедагогически персонал, уважаеми колеги от стачните комитети, днес следобед продължават експертните преговори с МОН и МФ, като ви уведомяваме, че до този момент стачно споразумение не е подписано и няма да бъде подписано такова, докато не бъде получен мандат от всички вас от различните регионални стачни комитети за постигнатите параметри при преговорите с правителството.
Утре, 18.10.07г. ще се проведе Националния митинг - демонстрация, при който в парламента ще бъдат внесени над 1 млн. подписа събрани в подкрепа на нашите справедливи синдикални и човешки искания.
ЕНСК 17.10.07 г.