Информация на Единния национален стачен комитет на трите учителски синдиката - четвъртък, 10-25-2007

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
/ЕНСК/
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
До всички български учители и непедагогически персонал
Уважаеми колеги,
ЕНСК ви информира, че днес, 25.10.2007 г., 91% от работещите в системата на средното образование са в стачни и протестни действия...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
/ЕНСК/
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
До всички български учители и непедагогически персонал
Уважаеми колеги,
ЕНСК ви информира, че днес, 25.10.2007 г., 91% от работещите в системата на средното образование са в стачни и протестни действия. На проведените вчера преговори с представители на МОН и МФ бе договорено:
- Увеличение на СБРЗ за всички в системата на средното образование, съгласно стачното искане с 20% от 01.11.2007 г.
- От 01.01.2008 г. стартовата заплата на млад учител става 450 лв.
Днес от 11.00 ч. продължават преговорите по параметрите за
повишаване на работните заплати, които съгласно стачното искане към първи юли 2008 г. слдва да достигнат СБРЗ 650 лв. за системата.
ЕНСК се обръща към Министър-председателя Сергей Станишев, ръководителите на тройната коалиция с настояване за спешната им намеса за разрешение на острия социален конфликт, който вече втори месец накара българските учители и непедагогически персонал да излезат от класната стая, а след 24 дни на ефективни стачни действия, протакане и нерешаване на проблема - чрез граждански протестни действия да търсят своите конституционни права.
В ЕНСК постъпва информация за изявената воля от над 12 000 педагози да напуснат системата поради ниските доходи и при нерешаване на конфликта по удовлетворяващ за тях начин.
ЕНСК призовава колегите, които чрез граждански действия изразяват своя протест извън учебните заведения да покажат чрез своите действия и нагледни материали истината за средното образование, натрупаните и нерешаваните с години проблеми и че работещите в системата на средното образование не са сългасни с политиката по доходите на правителството за 2007-2008 г., която за пореден път им определя мизерно съществуване.
ЕНСК уверява всички български учители и непедагогически персонал, че подписване на стачно споразумение с параметри за повишаване на работни заплати ще стане само и единствено, когато се даде мандат от всички вас стачкуващи колеги от системата на средното образование.
Декларираме своята решителност да не допуснем както до настоящия момент политизация на нашите справедливи стачни и протестни действия, защото такава намеса не обслужва интересите на българския учител и непедагогическия персонал.
25.10.2007 г. ЕНСК