Няма да има протест на металурзи на 22.02.2008 г. - Четвъртък, 2-21-2008

Трябва да бъде осигурен технологичен минимум за работа на комбината...

Синдикалните организации на КНСБ и КТ “Подкрепа” в Кремиковци са провели разговори с министъра на транспорта, министъра на икономиката и енергетиката, с УС на Кремиковци за осигуряване на технологичен минимум за работа на комбината. Затова се отменя митинга на 22.02.2008 г.
21.02.2008 г.