След синдикален натиск - ПОБЕДА

Над 200 работещи от “Терем” ­ клон Пловдив на 17 декември протестираха пред Министерството на отбраната (МО).
Председателят на КНСБ д-р Желязко Христов беше начело на протеста на теремци от Пловдив. Под негово ръководство бе инициирана спешна среща със зам.-министъра на отбраната Илко Димитров, изпълнителния директор на “Терем” ЕАД Любомир Тодоров и завеждащия “Планиране и управление бюджета на МО Гошо Генчев. В срещата взеха участие Георги Братованов, председател и Петър Вишев, зам.-председател на федерацията на независимите Синдикални организации от отбраната към КНСБ, и представители на КТ “Подкрепа”.
От 18.12.2003 г. при изпълнителния директор на “Терем” ЕАД Любомир Тодоров започнаха срещи на равнище мениджъри на поделенията на “Терем” ЕАД, с участието и на браншовите синдикални структури, за договаряне и сближаване на позициите при осъществяване на новата концепция за превръщането на дружеството в “Терем” холдинг груп като търговско дружество със самостоятелна финансова и икономическа програма.