Отново напрежение в предприятията на "ТЕРЕМ"

Продължава напрежението в заводите от системата на най-голямото търговско дръжество на Министерство на отбраната (МО) - "Терем" ЕАД. След проведените ефективни тридневни стачни действия от синдикалните организации на КНСБ и КТ"Подкрепа" в Терем-клон Пловдив в края на 2003г. беше изплатена една работна заплата на работещите в завода.