Протест срещу съдебно преследване на синдикален лидер

Ръководството на КНСБ изразява своето възмущение по повод организираното от властите преследване на Председателя на Синдиката на българските учители при КНСБ, г-жа Янка Такева и Председателя на синдикат “Образование” при КТ “Подкрепа” г-н Крум Крумов.

Ръководството на КНСБ изразява своето възмущение по повод организираното от властите преследване на Председателя на Синдиката на българските учители при КНСБ, г-жа Янка Такева и Председателя на синдикат “Образование” при КТ “Подкрепа” г-н Крум Крумов. Считаме че е недопустимо такъв силов и облечен във власт натиск за ограничаване на конституционно гарантираното право на стачка на работниците и служителите в Република България.
Образуваното производство от Комисията за защита от дискриминация срещу г-жа Такева и г-н Крумов е напълно незаконосъобразно и процесуално недопустимо според действащото законодателство на Република България.
Правото на стачка е право на работниците и служителите, а стачните действия се ръководят и организират единствено от съответен нарочно избран стачен комитет. Ръководителите на синдикатите, в случая г-жа Такева и г-н Крумов участваха единствено като представители и консултанти при стачните преговори. В това си качество те не биха могли да осъществят действия за проявена дискриминация спрямо учащите се.
Известен принцип в правото е, че никой не може да претендира за вреди, причинени му от едно законно действие. Стачката на българските учители и непедагогически персонал е законна. За нейната незаконност може да се произнесе единствено Съдът. До този момент, никой не е сезирал компетентния съд и не е подложил на съмнение закоността на стачката. Следователно жалбоподателите проявяват със своята жалба незаконосъобразни претенции и изпълняват поръчка на заинтересована страна.
По повод на гореизложеното заявяваме, че КНСБ ще положи всички усилия за защита на синдикалните лидери от несправедливо отправените им обвинения, като ще окаже активна юридическа помощ с екипа си от юристи, които ще докажат несъстоятелността на обвиненията.


Доц. д-р Желязко Христов, д.м.

Президент на КНСБ