Обръщение към хората на наемния труд

П Р И З О В А В А М Е

на протестен митинг-шествие членовете на КНСБ, хората на наемния труд в България, на 3 юни от 11.30 ч. пред сградата на Българска стопанска камара  /ул. “Алабин” № 16-20/!
За справедливо и достойно заплащане на труда!Скъпи братя и сестри,

Българският наемен работник продължава да е с най-нисък жизнен стандарт в Европа. Със средна работна заплата от 220 евро (над 10 пъти по-ниска от тази в Европейския съюз) той е принуден да купува основни хранителни стоки, чиито цени по нищо не се различават от средно европейските. Натрупаната инфлация за една година доближава 15%, а хранителните стоки за същия период поскъпнаха вече средно с 25%. Това се отразява драматично върху покупателната способност на ниско- и среднодоходните  домакинства.
Независимо че стотици хиляди българи потърсиха по-добър живот в чужбина и че в страната се изпитва безпрецедентен дефицит на работна сила, наемният труд все още е силно подценен от работодателите. Стремежът им към все по-големи печалби и криво разбраната „конкурентоспособност” поддържат трайно относителен дял на разходите за труд в БВП от порядъка на 32-34%, който е най-нисък в сравнение с останалите европейски страни (средно 45-50%).
През последните 8 години правителствата целенасочено и последователно предоставиха на бизнеса редица осигурителни облекчения с огромен кумулативен ефект. За периода от 2000 г. до сега освободената сума от осигурителни вноски, променена осигурителна основа и поети от Националния осигурителен институт плащания е около 9.3 млрд.лв. От това обаче не последва адекватна реакция към чувствително повишаване цената на наемния труд.
Печалбата на бизнеса не бе споделена справедливо с наемните работници и служители.
През 2007 г., в съответствие с подписания Пакт за икономическо и социално развитие на България, КНСБ и КТ “Подкрепа” постигнаха с работодателите споразумение с препоръчителен индекс за увеличение на заплатите в частния сектор с 14.9%, като фактическото нарастване на брутните заплати бе близо 20 %. С този конюнктурен ефект работодателите решиха, че са преизпълнили задълженията си към наемния труд и те следва да си удържат „наддаденото” през настоящата  година, без да отчитат реалностите:
- продължаващ ръст на инфлацията и издръжката на живот,
- сравнително висока производителност на труда в индустриалния сектор и сферата на услугите,
- подобрена конкурентоспособност и конюнктура на пазара,
- поредни данъчни и осигурителни облекчения за бизнеса.
На аргументираното предложение на КНСБ и КТ “Подкрепа” за 17.5%-но увеличение на работните заплати през 2008 г. работодателите „великодушно” подхвърлиха 4-5% възможен ръст.
Предвид безотговорното поведение на работодателите и стремежа им да тикат преговорите в задънена улица, двете конфедерации се обръщат към синдикалните членове,  към всички работници и служители с апел -  на протест за двуцифрен ръст на заплатите през тази година!

 

П Р И З О В А В А М Е

на протестен митинг-шествие членовете на КНСБ, хората на наемния труд в България, на 3 юни от 11.30 ч. пред сградата на Българска стопанска камара  /ул. “Алабин” № 16-20/.