Протест на работниците в "Автомагистрали Черно море"

ПОЛИТИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА СЪДБАТА НА РАБОТНИЦИТЕ В "АВТОМАГИСТРАЛИ- ЧЕРНО МОРЕ" АД - ШУМЕН!!! 
Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов заяви, че ще съдейства за намирането на политическо решение относно изплащането на трудовите възнаграждения на колектива на "Автомагистрали-Черно море" АД Шумен. Това означава и провеждане на разговори с министър-председателя Сергей Станишев и министъра на финансите Пламен Орешарски. Д-р Христов обаче заяви, че е невъзможно на този етап работниците да преустановят протестните си действия, тъй като съдбата им е заложена на карта и социалното напрежение нараства естествено с всеки изминал ден, в който те не могат да покрият дори минималните разходи за издръжка на своите семейства.
   Проведеният протест в Шумен на 23 март, 2009 г., в който взеха участие близо 900 работници от „Автомагистрали-Черно море” АД-Шумен, организирани от Регионалния съвет (РС) на КНСБ в Шумен и Синдикалната организация (СО) на КНСБ в предприятието във връзка с неизплатените работни заплати на работещите в „Атомагистрали-Черно море” АД – гр. Шумен предизвика необходимия натиск върху отговорните институции.
   В организираните от КНСБ спешни преговори днес на 26 март 2009 г. взеха участие освен президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов и -   изпълнителният директорът на Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НА”ПИ”) Янко Янков,  изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”) Гълъб Донев, началник на „Търговски отдел и  договаряне по оперативните програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Веселка Иванова, областният управител на Шумен Тодор Тодоров, народният представител от Шуменски многомандатен избирателен район от квотата на БСП Димитър Дъбов, изпълнителният директор на „Автомагистрали-Черно море” – Шумен Димо Димов, председателят на РС на КНСБ-Шумен Анета Денева, председателят на СО на КНСБ в предприятието   Господин Янков, експерти на централата на КНСБ.
   Народният представител Димитър Дъбов  и областният управител на Шумен Тодор Тодоров се обединиха около мнението, че е необходимо осигуряването на целеви средства през Националната агенция „пътна инфраструктура”, с които да бъдат изплатени дължимите трудови  възнаграждения.
   Изпълнителният директор на „Автомагистрали Черно-море” АД – Шумен г-н Димов заяви, че досега предприятието е изпълнило успешно близо 17 проекта, финансирани от присъединителните програми на Европейския съюз.
  Представителят на МРРБ Веселка Иванова обясни, че проектът за ремонтните дейности, осъществени от „Атомагистрали-Черно море” АД – Шумен е бил спрян близо 7 месеца след подписването на договора за изпълнение. След писмо от ЕК с изрични предписания за въздържане от подписване на договори с Фонд „Републиканска Пътна инфраструктура” на 30 януари  2009 г. правоприемникът на Фонда - НАПИ оттегля рамковата програма с 27-те проекта като депозира нова рамкова програма с 15 проекта, в които не е включен проектът, изпълняван от „Автомагистрали-Черно море” - Шумен.
    Според изпълнителният директор на НА „Пътна инфраструктура” Янко Янков Агенцията се намира в тежка „заварена” ситуация. По думите му НА”ПИ”  дължи близо 113 млн. лв. към над 100 фирми за извършени дейности през 2008г. Според Янков изплащането на дължимите към „Автомагистрали-Черно море” АД – Шумен средства не могат да бъдат изплатени с решение на Агенцията, тъй като все още е в сила категоричната препоръка на ЕК за замразяване на финансовите ресурси по проекти на НА „ПИ”. Янков също призова за политическо решение на конфликта и осигуряване на целеви средства за дължимите суми към работниците.  
  Сигнал за неизплатените възнаграждения на работниците е постъпил в ИА „Главна инспекция по труда” на 6 март, 2009 г., заяви изпълнителният директор на Инспекцията Гълъб Донев. ГИТ е направил предписания към работодателя за изплащане на дълговете към колектива на предприятието като крайните срокове за изпълнение на препоръките са  20 април и 7 май 2009 г. ГИТ обаче се въздържа от тежки санкции към работодателя, тъй като е установено тежкото финансово състояние, в което се намира фирмата в момента и невъзможността на г-н Димо Димов да се разплати с работниците, допълни Гълъб Донев.
    На финал президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов заяви, че ще съдейства за намирането на политическо решение, включително в разговори с министър-председателя Сергей Станишев и министъра на финансите Пламен Орешарски. Д-р Христов обаче заяви, че е невъзможно на този етап работниците да преустановят протестните си действия, тъй като съдбата им е заложена на карта и социалното напрежение нараства естествено с всеки изминал ден, в който те не могат да покрият дори минималните разходи за издръжка на своите семейства.