В железниците - развитие...

На днешното съвещание (16. октомври) на ръководните органи на Синдиката на железничарите в България (СЖБ) към КНСБ, Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ, Национален железничарски синдикат (НЖС) – Подкрепа и Федерация на транспортните работници (ФТР) - Подкрепа с участието на представители на стачните комитети бе   обсъдено изпълнението на връчените на работодателя стачни искания в Национална компания „Железопътна инфраструктура (”НК”ЖИ”). След направения анализ се констатира, че не са изпълнени основни искания:
1. спиране на съкращенията на персонала и унищожаване на компанията чрез закриване на работни места, гари и части от жп мрежи
2.    гарантиране изплащането на:
- аванс до 15 число на текущия месец
- заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до последната дата на текущия
3.    договаряне на система за работни заплати, която да важи за всички работници и служители от компанията
4.    до момента на влизане в сила на системата по  точка 3. договаряне на механизъм за обвързване на базовите заплати по длъжности с минималната работна заплата за страната
Ръководствата и членовете на стачните комитети:
-    Избраха Обединен стачен комитет
-    Решиха Стачният комитет да внесе през следващата седмица искане до ръководството на компанията за сключване на споразумение по чл. 14. от Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) за осигуряване на минимално транспортно обслужване и дейност.

В понеделник, 19. октомври, от 11.00 ч. в София Прес ще се проведе пресконференция на Обединения стачния комитет.
От 15.30 ч. днес започва среща в „БДЖ” ЕАД между синдикатите в дружеството-страна по КТД и новият съвет на директорите. На срещата ще бъдат обсъдени предложенията на ръководството за предстоящи структурни промени.