Металоработниците ще протестират до изплащане на дължимите им възнаграждения

29-ти ден продължават ефективните протестни действия на работниците и служителите от „ОЦК” АД гр. Кърджали.
Въпреки обещанията на работодателя, че работните заплати ще бъдат изплатени, към днешна дата преводи към банковите сметки на работниците не са постъпили.
Днес, 30.03.2012 г. /петък/, за пореден път металурзите от ОЦК продължават своя протест, като отново блокираха основния път между Кърджали и Хасково от 9.30 до 10.30 ч.

Металоработниците ще протестират до изплащане на дължимите им възнаграждения

29-ти ден продължават ефективните протестни действия на работниците и служителите от „ОЦК” АД гр. Кърджали.
Въпреки обещанията на работодателя, че работните заплати ще бъдат изплатени, към днешна дата преводи към банковите сметки на работниците не са постъпили.
Днес, 30.03.2012 г. /петък/, за пореден път металурзите от ОЦК продължават своя протест, като отново блокираха основния път между Кърджали и Хасково от 9.30 до 10.30 ч.

КНСБ иска нов мениджърски екип и трайни работни места в „ОЦК” АД – Кърджали

  • 01

По повод ескалиралото социалното напрежение сред металоработниците в „ОЦК” АД – гр. Кърджали, изразени и в блокиране на пътя Кърджали – Хасково, на 27.03.2012 г. при работниците и служителите бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентът на Конфедерацията Валентин Никифоров – председател на Националния стачен комитет, и Васил Яначков – председател на Синдикална федерация „Металици”.

Металоработниците от ОЦК – Кърджали продължават протестни действия и блокираха пътя между Кърджали и Хасково

25-ти  ден продължават ефективните протестни действия на работниците и служителите от „ОЦК” АД, гр. Кърджали. Днес, 26.03.2012 г. /понеделник/ протестиращите блокираха основния път между Кърджали и Хасково от 9.00 до 9.30 ч. За утре инициативният комитет предвижда пътят отново да бъде блокиран за 1 час. Ако исканията на протестиращите не бъдат удовлетворени в най-кратки срокове, инициативният комитет обмисля провеждането на други синдикално-граждански действия.

Работодателят в „Горубсо” – Мадан не приема заявления за получаване на информация

На 19.03.2012 г. работниците и служителите пуснаха молби на основание чл. 128 от КТ до ръководството за издаване на извлечение от ведомостите за дължимите, но неизплатени трудови възнаграждения. Днес стана ясно, че работодателят не само отказва да издаде съответните извлечения, но и деловодството на „Горубсо” – Мадан АД не приема подготвените от работниците и служителите заявления за получаване на информация по чл. 128, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 128а от Кодекса на труда.