Работниците: „Ремотекс Раднево” ЕАД умишлено се води към фалит

Имаме основателни съмнения да считаме, че „Ремотекс Раднево” ЕАД се води към умишлен фалит по схемата на ОЦК – Кърджали, като към предприятието се прикрепят редица фирми поглъщащи цялата му печалба.

От 12 до 18 заплати за тези, които ще бъдат съкратени в „Енерсис” АД

На 13 декември 2013 г. синдикатите и мениджмънта в „Енерсис” АД – Търговище постигнаха споразумение, с което се обезщетяват работниците (419 души), които ще бъдат съкратени:
- Всички уволнени работници ще получат 12 брутни работни заплати (БРЗ).
- Работници с решения от ТЕЛК за намалена работоспособност ще получат 18 БРЗ.

Американски инвеститори напускат страната

Над 200 души, работници и служители от „ ЕСАБ-Електроди” АД в Ихтиман са уволнени. Американският собственик е поел само ангажимент при препродажба на активите на фирмата да изплати по две заплати на освободения персонал, но и това не прави. Въпросът е защо едно дружество, което има добри производствени резултати и стои стабилно на нашия и международния пазар  преустановява дейността си у нас.

6 млн. лв. неизплатени заплати и осигуровки в „Ремотекс-Раднево”

Днес, 11.12.2013 г., над 150 души от персонала на завод „Ремотекс –Раднево” ЕАД се събраха отново в 9.00 ч. пред предприятието в очакване на уговорената среща между ръководството и стачният комитет. Никой от ръководството на дружеството не се е явил до сега на среща с протестиращите, изтъкна координатора на КНСБ в гр. Раднево Бойка Баева и председателят на КНСБ в дружеството Живко Господинов.

Да се спрат неправомерните уволнения в „Напоителни системи”

ДО
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОПИЕ:
ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД


Уважаеми г-н Министър,

Обръщам се към Вас във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение с г-жа Вася Станчева Шаповалова, служител към „Напоителни системи” ЕАД, клон „Долен Дунав“, Ръководител отдел „Водоподаване, язовири, експлоатация, поддръжка на хидромелиоративен фонд”. В същото време тя е председател на синдикалната организация на КНСБ и член на Управителния съвет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) към КНСБ.