20 споразумения за минимални осигурителни доходи за 2011 г. са постигнати досега

На 14.09.2010 г. беше първата среща между представители на синдикатите,  работодателите и министерството на труда и социалната политика, на която бяха представени договорените минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. Благодарение на активните преговори с аргументи от страна на председателите на синдикални федерации и експерти на КНСБ, досега са постигнати споразумения в 20 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” - 3. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност” и „охранителна дейност”.

Процесът по договаряне ще продължи до 23 септември, до когато се очаква да бъдат постигнати споразумения в „хранителна и преработваща” промишленост (с изключение на сектор „хлебопроизводители и сладкари”), в секторите от „металургията”, „енергетиката”, „добивната промишленост”, „строителство” и „пътно строителство”, „транспорт”. Голяма вероятност да се постигнат споразумения има в сектори от „металургията”, „енергетиката”, „строителството”, „хранителна и преработваща” промишленост.
Работодателите са отказали да преговарят в „химическа промишленост” и „далекосъобщения”, както и в сектор „транспорт”.
Ето и някои конкретни примери за постигнатите договорености –
В отрасъл „търговия” за квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии увеличението на минималния осигурителен доход е 10%. В същия отрасъл за нискоквалифицираните работници повишението е с около 12%.
В „Леене на метали” за „аналитични специалисти” увеличението е около 5%., а за „квалифицираните работници – около 6%. В „производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия” за аналитичните специалисти и висококвалифицираните работници увеличението е около 11%., а за нискоквалифицираните работници - увеличението е с около 4%.