5,6% е средното нарастване на МОД за 2011 г. на база постигнатите споразумения

Днес (24.09.2010 г.) приключи договарянето между социалните партньори за минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2011 г. По данни на експертите на  КНСБ, постигнати са споразумения в 30 икономически дейности от следните отрасли: „селско и горско стопанство” - 4 споразумения, „лека промишленост” – 3 споразумения, „машиностроене” - 5 споразумения, „здравеопазване” – 3, „енергетиката” - 4 споразумения. Споразумения са постигнати и във „водоснабдяване”, „търговия”, „туризъм”, „пощенска и куриерска дейност”, „охранителна дейност” „строителство”, „пътно строителство” и др.

Не са постигнати споразумения в отраслите металургия, в почти всички икономически дейности от хранителна и преработваща промишленост, химическа промишленост и добивна промишленост,  въпреки че преговори между синдикати и работодатели са проведени. Не са постигнати споразумения и в транспорт, далекосъобщения, пивоварна промишленост.
Най – висок процент на нарастване на МОД в отделните квалификационни групи професии има в отрасъл „туризъм” – 12,5%. В седем икономически дейности от отраслите „здравеопазване, „строителство”, „охранителна дейност”, „водоснабдяване и канализация” са запазени равнищата на МОД от тази година.
Средният процент на нарастване на минималните осигурителни доходи от постигнатите споразумения за 2011 г. е 5,6%.
През следващата седмица се очаква да бъде взето решение за административното нарастване на МОД за 2011 г. в икономическите дейности, където споразумения не са постигнати.