КНСБ настоява за нова политика по доходите

КНСБ е разочарована от липсата на разбиране, че плоският данък влияе негативно върху задълбочаването на бедността. Според КНСБ е необходима нова политика по доходите, данъците и социалните осигуровки, нови механизми при определяне на минималната работна заплата, заплатите в бюджетния сектор, както и стимули за браншово договаряне на ръст на работните заплати в реалния сектор.

КНСБ настоява категорично тази нова политика  да бъде заложена при изготвянето на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. Заедно с това КНСБ държи да се отчетат предложенията на синдиката за финансиране на критични системи в областта на образованието, културата, Изпълнителна агенция по горите, „Напоителни системи” ЕАД, Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” и други.